Archive:Open University Campaign Polish

From FreeCulture.org
Jump to: navigation, search

Deklaracja Wheeler

Uniwersytet otwarty to uniwersytety, w którym:

  1. Wyniki badań powstających na uczelni są dostępne w modelu otwartego dost?pu.
  2. Materiały kursowe są otwartymi zasobami edukacyjnymi.
  3. Uniwersytet stosuje wolne oprogramowanie i otwarte standardy.
  4. Jeśli uniwersytet posiada patenty, to są one dobrowolnie licencjonowane na potrzeby wolnego oprogramowania, niezbędnych lekarstw lub dobra publicznego.
  5. Uniwersytecka sieć informatyczna naśladuje otwarty charakter internetu.

Przy czym "uniwersytet" oznacza wszystkich członków społeczności uniwersyteckiej: studentów, wykładowców i administrację.

Kolejne etapy kampanii na rzecz uniwersytetu otwartego

  1. Określenie dobrych praktyk w ka?dym z obszarów
  2. Zbadanie stanu obecnego uniwersytetów
  3. Edukowanie i wspieranie uniwersytetów w drodze do otwarto?ci
  4. Ranking uniwersytetów

Więcej informacji

Więcej informacji (w języku angielskim) znajdziesz w działach: Open University individual university status and information - informacja o poszczególnych uniwersytetach. Open University Promotional Materials - w budowie.

Wersje tego dokumentu: